Vysoké a Belianské Tatry s pěší turistikou

Vysoké a Belianské Tatry s pěší turistikou, Slovensko, 23.7.2018, Polopenze
Číslo zájezdu: 126838123

Vysoké a Belianské Tatry s pěší turistikou

Slovensko

,

LM


Vysoké a Belianské Tatry s pěší turistikou

Termín:

23.7.2018 - 29.7.2018
Další termíny

Strava:

Polopenze

Typ zájezdu:

Poznávací

Délka:

7 dní

Doprava:

autobus  -0 odjezdových míst

Cena od:

7 190 Kč  -6 %
6 790 Kč ()


TENTO TERMÍN BYL JIŽ VYPRODÁN.

Další termín vyberete zde

Anotace
Vysoké Tatry jsou nevyčerpatelným zdrojem jedinečných přírodních krás a hlubokou studnicí poznání. Zájezd je určený pro milovníky Tater a nabízí variantně řešené trasy i pro méně zdatné turisty. Čekají nás horské štíty ale i goralská obec Ždiar, Štrbské i Popradské pleso, objevíme krásy NP Pienniny, po Dunajci sjedeme na dřevěných pltích a v místní kolibě ochutnáme typické slovenské jídlo.

Ždiar - Popradské Pleso - Štrbské Pleso - Solisko - Morské Oko - Swistowa Czuba - NP Pieniny - dolina Kežmarskej Bielej vody - Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso – Lomnické sedlo - Hrebienok - Starý Smokovec
Program zájezdu
1. den zájezdu

Ráno odjezd přes Olomouc do ŽDIARU v oblasti Belianských Tater - MONKOVA DOLINA, ubytování a večeře. Ždiar je typická goralská obec s dřevěnými átriovými domy, památková rezervace lidové architektury.2. den zájezdu

Ze zastávky Popradské pleso přejdeme k Symbolického cintorínu a dále k POPRADSKÉMU PLESU (1499 m), odtud na ŠTRBSKÉ PLESO (1355 m), prohlídka areálu, možnost fakult. projížďky na lodičkách nebo výjezd lanovkou na SOLISKO.3. den zájezdu

Z LYSÉ POLANY pěšky nebo koňským povozem k MORSKÉMU OKU, největší pleso v Tatrách, vystoupáme přes vrch SWISTOWA CZUBA k nádherným plesům Przedni a Wielki Staw Polski, vodopády Siklawa a DOLINOU ROZTOKI kolem Mickiewiczových vodopádů zpět do Lysé Poĺany. Zdatní turisté mohou z této strany zdolat nejvyšší vrchol polských Tater RYSY (2499 m).4. den zájezdu

Krásy PIENINSKÉHO NP. Z Červeného Kláštora přejdeme po lávce přes Dunajec na druhý břeh do Polska a vystoupáme na dominantu Pienin TRZY KORONY (982 m) s nádherným kruhovým výhledem. Odtud sejdeme do polské osady Stromovce Nižne a opět přes lávku zpět. SPLAV DUNAJCA - z Červeného Kláštora sjedeme na dřevěných pltích (cca 9 km) do LESNICE, kde shlédneme místní folklórní zvyk "pasování Gurala" a večer příjemně strávíme v místní kolibě, kde na večeři ochutnáme typické slovenské jídlo.5. den zájezdu

Ze zastávky Biela Voda projdeme dolinou KEŽMARSKEJ BIELEJ VODY k chatě pri Zelenom plese, odtud k Velkému Bielemu plesu na chatu Plesnivec a z ní dolů do Tatranské Kotliny. Zdatnější mohou vystoupit na Jahňačí štít nebo na Koptské sedlo a přejít přes Monkovu dolinu přímo do Ždiaru na ubytování.6. den zájezdu

Z Tatranské Lomnice (850 m), vyjdeme nebo vyjedeme lanovkou přes Malou Svišťovku na SKALNATÉ PLESO (1751 m) a zde dle možností můžeme vyjet na LOMNICKÉ SEDLO (2190 m), zpět se vydáme po magistrále k Zamkovského a Rainerově chatě,cestou uvidíme Obrovský vodopád, dále na HREBIENOK (1285 m) a do STARÉHO SMOKOVCE, prohlídka tatranské osady, známé především díky Smokovské minerálce, možnost ochutnat minerálku z přírodního pramene.
7. den zájezdu

Po snídani odjedeme domů, příjezd v odpoledních hodinách.


Poznámka: U turistických tras je vždy možné volit mezi lehčí a těžší variantou
Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem, 6x ubytování v penzionech - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1lůžk. pokoj není možný)6x polopenzi – z toho 1x večeři na koliběturistickou mapupřipojištění horské služby na turistické výletyprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupnéfakult. službylanovkyplavbu na pltíchvše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
komplex pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč
Nástupní místa
23.07. - 29.07. odjezd A (Olomouc bez příplatku)

Přehled nástupních míst najdete ZDE
Sleva
Váš BONUS pojištění zdarma při objednávce zájezdu do 1. 2. 2018
Podnadpis
S PĚŠÍ TURISTIKOU
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
penzion
Ikony pro web
bonus
Orientační ceny vstupného
Rekreační poplatek 2, 40 €
Muzeum Ždiar 1,50 €
Štrbské pleso půjčení lodiček 15 €
Lanovka na Solisko 15 €
Vstup do NP v Polsku cca 2,50 €
Lysá Polana – koňský povoz 15 € jedna cesta
Tři Koruny - vyhlídka 1,60 €
Plavba na pltích 10 €
Lanovka Tatranská Lomnice – Skalnaté pleso: 16 €
Lanovka Skalnaté pleso – Lomnické sedlo: 9 €
Lanovka Starý Smokovec – Hrebienok: 7 €
Kapesné
Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 150 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů). Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
Pořadatelem tohoto zájezdu je REDOK TRAVEL, s.r.o., IČ 25258281.
Termín je vyprodaný, objednávkový formulář není dostupný.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.

CK