Česko-Saské Švýcarsko, Drážďany a Moritzburg

Česko-Saské Švýcarsko, Drážďany a Moritzburg, Česká republika, 22.7.2018, Polopenze
Číslo zájezdu: 126836537

Česko-Saské Švýcarsko, Drážďany a Moritzburg

Česká republika

,Česko-Saské Švýcarsko, Drážďany a Moritzburg

Termín:

22.7.2018 - 28.7.2018
Další termíny

Strava:

Polopenze

Typ zájezdu:

Poznávací

Délka:

7 dní

Doprava:

autobus  -0 odjezdových míst

Cena od:

 -0 %
6 590 Kč ()


TENTO TERMÍN BYL JIŽ VYPRODÁN.

Další termín vyberete zde

Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: ČESKO – SASKÉ ŠVÝCARSKO
Anotace
Atraktivní zájezd za poznáním romantické krajiny Česko-saského Švýcarska. Čekají nás nádherné pěší i autobusové výlety k zajímavým skalním vyhlídkám a památkám, k Pravčické bráně, k divokým soutěskám Kamenice, plavba po Labi do saského Bad Schandau, návštěva Drážďan i romantického zámku Moritzburg.

Benešov nad Ploučnicí - Hřensko - Pravčická brána - Divoká a Tichá soutěska - pevnost Königstein - Bastei - Bad Schandau - Jetřichovické stěny - Děčín - Drážďany - zámek Moritzburg - Nový Bor - Panská skála
Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odjedeme do oblasti Labských pískovců. Před příjezdem na hotel u Zámeckého rybníka v Děčíně, navštívíme komplex dvou zámeckých celků v BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ - fenomén "saské renesance".

2. den zájezdu
Atraktivní okruh nejznámějšími partiemi Českého Švýcarska. HŘENSKO - Tři prameny - PRAVČICKÁ BRÁNA - nejkrásnější přírodní útvar a symbol celé oblasti, zámeček Sokolí hnízdo - skalní útvary nad Gabrielinou stezkou - Mezní louka - DIVOKÁ SOUTĚSKA - TICHÁ SOUTĚSKA (Edmundova), romantická plavba lodičkou po říčce Kamenici.

3. den zájezdu
Saské Švýcarsko. Navštívíme pevnost KÖNIGSTEIN, z jejichž hradeb jsou nádherné výhledy na Labské pískovce a symbol této oblasti BASTEI, skalní most z pískovce, dlouhý 76 m, jenž spojuje Bastei a skalní hrad Neurathen.

4. den zájezdu
Plavba po Labi výletní lodí po trase Děčín - Hřensko - Bad Schandau. Cestou se nám budou nabízet krásy NP České Švýcarsko. Poplujeme kaňonem řeky Labe, budeme se kochat okolními pískovcovými skalami. Uvidíme vyhlídku Růžový hřeben, Belvedér a další. Kolem 11:00 hod. připlujeme do lázeňského městečka BAD SCHANDAU, v samém centru Saského Švýcarska. Procházka po Labské promenádě, centrum městečka s Dómem, Sendigova kašna, čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy, výjezd elektrickým výtahem nad město, krásné vyhlídky. Odpoledne odpočinek a koupání v místních lázních Toskana Terme nebo variantně pro ty kdo nechtějí do lázní např: návštěva Botanické zahrady. V podvečerních hodinách návrat na hotel. (V termínu 30.6. - 6.7. bude z důvodu podmínek plavební společnosti program ze 3.7. absolvován 4.7. a program z 4.7. bude absolvován 3.7.)

5. den zájezdu
Krásy NP České Švýcarsko. JETŘICHOVICKÉ STĚNY, lehká turistika a procházky v jednom z nejkrásnějších území střední Evropy - labyrint pískovcových skalních měst, kaňonovitá údolí, Mariina skála, Vilemínina stěna, Na Tokáni a další. K večeru prohlídka historické části města DĚČÍN.

6. den zájezdu
Celodenní výlet do Drážďan. Navštívíme zámek MORITZBURG, nám tak známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku, vystavěný Augustem Silným, králem polským a kurfiřtem saským. Následují DRÁŽĎANY "Labská Florencie", prohlídka významných památek města, Brühlská terasa na nábřeží Labe s výhledy, kostel Frauenkirche, renesanční zámek, budova Semperovy opery, galerie Zwinger aj.

7. den zájezdu

Po snídani se vydáme přes NOVÝ BOR domů, prohlídka sklářské hutě, ruční výroba skla. Cestou zastávka u PANSKÉ SKÁLY, čedičové varhany, známé z pohádky o Pyšné princezně.

Cena zahrnuje
dopravu klim. busem6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu)pojištění léčebných výloh při výletech do Německaprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupnéfakult. službylodní výletyvše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 1500 Kčpojištění storna zájezdu 105 Kč
Nástupní místa
30.06. - 06.07. odjezd A, B, L
22.07. - 28.07. odjezd A, B, L

Přehled nástupních míst najdete ZDE
Podnadpis
DRÁŽĎANY A MORITZBURG
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
hotel***
Ikony pro web
oblíbené
Orientační ceny vstupného
Zámek Benešov na Ploučnicí 140,-/100,- senioři
Pravčická brána 75,-/25,- senioři
Zámek Moritzburg 8 €
Zwinger 10 €/7,50€ senioři
Lázně Toskana Terme – 4 hodiny 20 €/3 hodiny skupinová 11/os €
Pevnost Königstein 9/os &euro skupinová;
Sklářská huť Nový Bor 50,-/40,- senioři
Edmundova soutěska 80,-/40,- senioři
Divoká soutěska 60,-/30,- senioři
Miniatur Dorf Wehlen 10 €
Loď Děčín – Bad Schandau 200,-
Bad Schandau
tramvaj 3 €/cesta
Botanická zahrada 2,50 €
Výtah 2,80 €/2,40€ skupina
Kapesné
Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 600 Kč a cca 70 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).
Pořadatelem tohoto zájezdu je REDOK TRAVEL, s.r.o., IČ 25258281.
Termín je vyprodaný, objednávkový formulář není dostupný.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.

CK